Zarząd

Członkowie zarządu:

  • Przemysław Giżyński - Prezes
  • Paweł Stawski - Wiceprezes
  • Marcin Stańczak - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

  • Dariusz Szulborski - Przewodniczący Komisji
  • Anna Akimow - Członek
  • Edmund Sowiński - Członek

Zarząd i komisja wybrani podczas Walnego Zebrania 8 listopada 2017 r.