Basell Orlen Poliolefins Sp. z o.o 

od 2004 roku sponsor strategiczny Biegu Soczewka. Firma ta jest jedynym polskim producentem poliolefin. Spółka wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce. BOP posiada w Płocku dwa, światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu oraz nowoczesną Platformę Logistyczną obsługującą samochodową i kolejową ekspedycję poliolefin z Płocka.

Informacja pochodzi ze strony internetowej BOP.

  

Gmina Nowy Duninów

 Od 39 lat gospodarz Biegu Soczewka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria