8 listopada 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków TKKF Płock podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa!

Zakończyła się kadencja "starego" Zarządu Towarzystwa. Podczas Walnego Zebrania Członków przeprowadzono wybory. W wyniku głosowania jednogłośnie powołano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną w skład których weszli:

Prezes -Przemysław Giżyński

Wiceprezes - Paweł Stawski

Skarbnik - Marcin Stańczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Dariusz Szulborski

Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Akimow

Członek Komisji Rewizyjnej - Edmund Sowiński

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria