Zebranie członków Płockiego TKKF

24 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ul. Misjonarska 22, Płock) odbędzie się Zebranie Członków Płockiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Poruszone zostaną bieżące sprawy Towarzystwa tj. wyjazdy na zawody, projekty UMP, organizowane zawody, sprawy organizacyjne, wolne wnioski członków.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria